Minder IPT- of groepsverzekering voor bedrijfsleiders met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2021!

september 15, 2022

De FOD Financiën heeft de fiscale berekeningsregels die van toepassing zijn op een groeps- of IPT-contract recent gewijzigd, en dit met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2021. De reden hiervoor heeft te maken met het wettelijk pensioen voor zelfstandigen dat medio 2021 werd verhoogd.

Als aanvulling op het wettelijk pensioen kan een zelfstandige bedrijfsleider een groeps- of IPT (Individuele PensioenToezegging)-verzekering via een vennootschap afsluiten. De pensioenpremies die de vennootschap stort in het kader van de aanvullende verzekering kunnen fiscaal ingebracht worden mits respectering van de 80%-regel, nl. het wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen niet meer dan 80% van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar bedragen.

Tot voor kort raamde de belastingadministratie het wettelijk pensioenbedrag op jaarbasis van een zelfstandige bedrijfsleider op 25% van zijn bruto bezoldiging (“25%-vuistregel”). In haar circulaire van 31 maart 2022 besluit de administratie dat de “50%-vuistregel” ter raming van het in de 80%-grens te rekenen wettelijk pensioen vanaf aanslagjaar 2022 ook de regel wordt voor zelfstandige bedrijfsleiders. Concreet dient er dus een proportionele berekening te worden gemaakt die neerkomt op :

  • Vóór 2021 pensioengevestigde activiteitsjaren als zelfstandige : wettelijk pensioen wordt geraamd op 25% van de bruto jaarbezoldiging van 2020.
  • Vanaf 2021 pensioengevestigde activiteitsjaren als zelfstandige : wettelijk pensioen wordt geraamd op 50% van de bruto jaarbezoldiging van het jaar waarin de 80%-grens wordt berekend.

Dit maakt een optimalisatieberekening van uw contract belangrijker dan ooit! Afhankelijk van jouw individuele situatie kan deze nieuwe berekening er immers toe leiden dat de fiscaal aftrekbare premies die je voortaan in dit contract kan storten, lager zullen zijn of dat er zelfs geen premies meer gestort kunnen worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat er, niettegenstaande de nieuwe berekeningsmethode – nog ruimte is waardoor de huidige premies kunnen worden behouden of zelfs verhoogd.

Gezien deze nieuwe regels van kracht zijn vanaf 01/01/2021, en dus een retroactief karakter kennen, bestaat de kans dat de premies die in 2021 en 2022 reeds gestort werden, de nieuwe fiscale limiet hebben overschreden. Om de fiscale aftrekbaarheid van deze premies zo veel als fiscaal mogelijk te vrijwaren, dient de herberekening van ieder contract ten laatste op 31/12/2022 te zijn uitgevoerd. Indien jouw contract pas na deze datum wordt herberekend, dan kan het gedeelte van de in 2021 en 2022 gestorte premies dat de nieuwe fiscale limiet heeft overschreden, bij een eventuele fiscale controle verworpen worden als fiscaal aftrekbare beroepskost en kan de overheid overgaan tot een extra bestraffing van de te veel gestorte premies.

Om de nieuwe berekening te kunnen uitvoeren, dient jouw makelaar te beschikken over een aantal bijkomende gegevens. Wanneer jouw makelaar je hiervoor contacteert, zullen wij een aantal van deze gegevens dienen aan te leveren en zal je onder andere ook een detail dienen aan te leveren van jouw beroepscarrière (zie www.mypension.be).

Wanneer jouw contract op vandaag is gekoppeld aan een ‘bullet krediet’ of ‘reconstitutielening’, kan de verlaging van het maximaal aanvullend pensioenkapitaal dat via fiscaal aftrekbare premies kan worden opgebouwd, tot gevolg hebben dat het eindkapitaal niet langer volstaat als waarborg van het krediet. Ook hier is het aan te raden dat je samen met jouw makelaar zoekt naar een oplossing.

Het is dus heel belangrijk dat jouw makelaar de nodige berekeningen aanlevert, zodat wij dan verder de nodige stappen kunnen nemen in de verwerking en aangifte van je boekhouding. Mocht jouw makelaar jou niet contacteren, of je wenst een tweede opinie over de aangeleverde berekening, kan je ons steeds contacteren, zodat wij je hiermee verder kunnen helpen.

Wil je toch verder extra-legaal pensioen opbouwen, kan er nog altijd – weliswaar beperkt in bedrag – geopteerd worden voor een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Bespreek dit gerust met je dossierbeheerder bij vragen.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali