Binnenlandse dagvergoedingen voor de 5de keer geïndexeerd in 2022!

september 1, 2022

Binnenlandse dagvergoeding = forfaitaire dagelijkse vergoeding voor maaltijden

Indien u dagelijks onderweg bent bij klanten, kan onder voorwaarden een binnenlandse dagvergoeding voor maaltijden worden toegekend. De binnenlandse dagvergoeding is voor de vennootschap 100% aftrekbaar en voor de genieter belastingvrij.

De voorwaarden om dit te kunnen genieten zijn :

  1. de maaltijd- of dagvergoeding wordt toegekend in functie van het aantal effectieve verplaatsingen.
  2. de duur van de verplaatsing bedraagt minimaal 6 uur.
  3. de werkgever of een derde mogen de maaltijden niet vergoeden of via een ander voordeel (bijvoorbeeld bedrijfsrestaurant) dekken.

Wanneer de werkgever maaltijdcheques toekent om de maaltijdkosten tijdens binnenlandse dienstreizen te vergoeden, moet de werkgeverskost in de maaltijdcheque in mindering gebracht worden van de forfaitaire vergoeding.

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Indien u als personeelslid of bedrijfsleider regelmatig prestaties bij klanten uitvoert (mag wel niet meer dan 40 dagen per kalenderjaar zijn!), kan de werkgever/de vennootschap ook gebruik maken van een maandelijkse forfaitaire vergoeding. De maandelijkse vergoeding mag echter nooit hoger liggen dan 16 keer de dagelijkse forfaitaire vergoeding bij een voltijdse tewerkstelling.

Voor de toekenning van deze maandelijkse forfaitaire vergoeding geldt de voorwaarde niet dat de verplaatsing minimaal 6 uur moet duren.

Reeds 5de keer indexatie in 2022!

Het bedrag van de vergoeding is gekoppeld aan de index. Het afgelopen jaar hebben wegens de hoge inflatie reeds 5 indexaties plaatsgevonden waarvan de laatste van vandaag dateert. We geven hieronder een overzicht van de evolutie van de dag- en maandvergoeding voor 2022 :

 

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali