HomeCategory

Blog

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

E-Stox wordt het digitale aandelenregister dat we vanaf heden zullen gebruiken om onze vennootschappen in regel te stellen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Door een rechtstreekse link met het UBO-register is het bestuursorgaan ook steeds in orde met de UBO-verplichtingen.

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

Sinds aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) is het mogelijk een deel van de roerende voorheffing (RV) op uitgekeerde dividenden via de aangifte personenbelasting te recupereren. Voor aanslagjaar 2019 is dit beperkt tot € 640,00 dividend (maximale recuperatie RV (30%) : € 192,00). Voor aanslagjaar 2020 bedraagt dit € 800,00 (maximale recuperatie RV (30%) : € 240,00).

© 2021 D&V Bedrijfsadviseurs I site door iChicks