FAQ

HOE CONTROLEER IK OF HET (BUITENLANDS) BTW-NUMMER VAN MIJN KLANT GELDIG IS?

Controleer hier of het (buitenlands) btw-nummer van uw klant geldig is. Geef het land en btw-nummer in en klik op  ‘verificatie’. Vervolgens ziet of het btw-nummer geldig is.

IS EEN EERSTE ADVIES VAN JULLIE KANTOOR GRATIS?

Een eerste vrijblijvend advies is gratis. Maak gerust een afspraak via telefoon of contactformulier en kom langs op ons kantooradres of één van onze meeting points!

WANNEER MOET IK EEN BTW-AANGIFTE INDIENEN?

Als uw onderneming onderworpen is aan btw en u een recht op aftrek heeft van btw moet u een per kwartaal of maandelijks een btw-aangifte indienen.

Eventueel bent u vrijgesteld van de indiening van btw-aangiften indien u zich in één van de volgende gevallen verkeert:

 • uw onderneming is onderworpen aan de vrijstellingsregeling
 • uw onderneming is onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
 • uw onderneming verricht uitsluitend leveringen van goederen of diensten die zijn vrijgesteld door artikel 44 van het Btw-Wetboek en waarvoor u geen recht op aftrek van btw heeft
 • uw onderneming voert bepaalde activiteiten uit en maakt geen gebruik van het recht op aftrek van de btw. Zijn onder meer bedoeld: de activiteiten van wasserijen, ververijen, stomerijen, binnenvaart, verkoop van afvalstoffen, agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

Degenen die wel een BTW-aangifte moeten indien, zijn in beginsel verplicht om dit maandelijks te doen. Zij kunnen er wel voor opteren om een BTW-aangifte per kwartaal in te dienen indien zij minder dan € 2.500.000,00 omzet per jaar realiseren.

WAT HOUDT DE BTW-VRIJSTELLINGSREGELING IN?

BTW-vrijstellingsregeling is bedoeld voor kleine ondernemingen die een jaarlijkse omzet hebben van minder dan 25.000 euro. Zij kunnen maar zijn niet verplicht om voor dit systeem te opteren. Onder deze regeling moet er geen btw aangerekend worden bij verkoop, mag de btw op aankopen niet worden teruggetrokken en moeten er geen btw-aangiften worden ingediend.

WAAR KAN IK DE GESTRUCTUREERDE MEDEDELING TERUGVINDEN DIE IK MOET GEBRUIKEN VOOR DE BETALING VAN MIJN BTW?

De gestructureerde mededeling voor de betaling van de BTW vindt u terug op de betaalformulieren maar u kan de gestructureerde mededeling ook steeds online hier berekenen.

HOE VRAAG IK EEN BTW-NUMMER AAN?

Een ondernemings- en btw-nummer worden vaak als termen door elkaar gebruikt.

Een ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor uw onderneming. U kan het vergelijken met het rijksregisternummer dat elke burger van ons land heeft.

U moet het ondernemingsnummer, bestaande uit een 0 of een 1, gevolgd door negen cijfers, vermelden op alle documenten van uw zaak. U krijgt uw ondernemingsnummer toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Richt u een vennootschap op, dan wordt het ondernemingsnummer en de inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel, waar u de oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet u altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van de vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Bent u BTW-plichtig, dan moet u ook een btw-nummer aanvragen. Dit kan door de activering van het ondernemingsnummer als btw-nummer. U kan die activering zelf in orde brengen via het BTW-controlekantoor (formulier 604A).

Wij kunnen bovenstaande dienstverlening (inschrijving in de KBO en activering btw-nummer) ook voor u verzorgen. De praktijk wijst uit dat dit op die manier het meest efficiënt verloopt.

WAARVOOR DIENT DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Dit zijn zowel de handelsondernemingen, als de vrije beroepen. Afhankelijk van de aard van de onderneming voert een van de bevoegde diensten de gegevens van de onderneming in in de Kruispuntbank: het ondernemingsloket, de griffies, de BTW of de RSZ.

Alle activiteiten moeten geregistreerd worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen, ten laatste op de dag van de start van de activiteit. Dat geldt ook voor iedere bijkomende activiteit die als zelfstandige begonnen wordt. Als niet alles correct geregistreerd is in de KBO, loopt u de kans op een geldboete.

Dankzij de Kruispuntbank van Ondernemingen vindt de overheid snel alle nodige gegevens over de Belgische ondernemingen en heeft u als ondernemer heel wat minder administratieve formaliteiten te vervullen. Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

KAN IK ZELF DE AANGIFTE PERSONEN- OF VENNOOTSCHAPSBELASTING INDIENEN?

Alle zelfstandigen en vennootschappen dienen een belastingaangifte te doen. Voor zelfstandigen zal dit via de aangifte personenbelasting (elektronisch via Tax-on-Web) verlopen, voor de vennootschappen via de aangifte vennootschapsbelasting (steeds elektronisch via Biztax).

Men kan zelf belastingen uitrekenen, maar men kan dit ook aan een accountant-belastingconsulent uitbesteden. Een accountant-belastingconsulent is hiervoor opgeleid en volgt 40 uur opleiding per jaar om op fiscaal vlak up-to-date te zijn. Op die manier kan hij fiscale voordelen vinden die u zelf over het hoofd heeft gezien.

Als accountant-belastingconsulent beschikken wij ook over meer tijd om uw aangifte personenbelasting (tijd tot eind oktober) in te dienen.

VOOR WELKE DIENSTEN KAN IK BIJ D&V BEDRIJFSADVISEURS TERECHT?

Bij D&V Bedrijfsadviseurs kan u voor volgende zaken bij ons terecht:

 • U zoekt een boekhouder– fiscalist of accountant – belastingconsulent in Gent, Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi, Lokeren, Destelbergen, Laarne, Berlare, Waasmunster, Zele, Melle, Wetteren, Wichelen, Lede, Merelbeke, Oosterzele, Evergem, Waarschoot, Eeklo, Zomergem, Nevele, Aalter, Knesselare, Deinze voor het voeren of nazien van uw boekhouding en fiscaal en juridisch optimaal advies, dan kunnen wij u als ondernemer in deze opdracht bijstaan. U komt bij ons op kantoor of één van de meeting points (Lochristi, Lokeren of Aalter) of wij komen tot bij u, afhankelijk van de opdracht. Wij maken een opdracht op maat van uw behoeften.
 • U zoekt een bedrijfsrevisor in de regio Groot-Gent met uitbreiding tot de provincie Oost-Vlaanderen om u als ondernemer of accountant – boekhouder bij te staan in het kader van een due diligence-opdracht (begeleiding bij overname of overlating), een waardering van aandelen of vruchtgebruik, een bijzondere opdracht voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen (inbreng in natura, quasi-inbreng, ontbinding, fusie, splitsing, …), dan kunnen wij u als ondernemer of accountant – boekhouder in alle onafhankelijkheid bijstaan en het vereiste verslag afleveren.
 • U zoekt een accountant of bedrijfsrevisor in de regio Groot-Gent met uitbreiding tot de provincie Oost-Vlaanderen om u als ondernemer of advocaat bij te staan in het kader van een echtscheidingsprocedure waarbij de waarde van aandelen door een onafhankelijk expert of adviseur moet worden bepaald, de schade in het kader van een geschil dient te worden geraamd als technisch raadsman, dan kunnen wij u met onze expertise bijstaan en het verslag als expert of technisch raadsman opstellen. Ook door rechtbanken kunnen wij als deskundige worden aangesteld.

Wilt u van start gaan als zelfstandige of staat u op het punt een vennootschap over te nemen of wenst u bijstand in het kader van een echtscheidingsprocedure, …, neem gerust contact op voor een vrijblijvend verkennend gesprek.

Ook indien u niet tevreden bent van uw huidige boekhouder – accountant of indien u graag een ‘second opinion’ zou willen hebben, kan u steeds bij ons in alle onafhankelijkheid en respect voor onze collega’s terecht.

WAAR KAN IK DE INHOUDINGSPLICHT BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT CONTROLEREN?

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de hieronder beschreven activiteiten (laten) uitvoeren, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Over welke activiteiten hebben we het hier?

De reglementering over de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op :

 • werken in onroerende staat (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969),
 • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 17 juli 2013), en
 • werken in de vleessector (art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013).

Wie wordt als opdrachtgever en aannemer beschouwd?

Als opdrachtgever wordt iedereen beschouwd die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren.

Als aannemer wordt beschouwd :

 • iedereen die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever (bouwheer) werken uit te voeren of te laten uitvoeren, en
 • iedere onderaannemer ten overstaan van de onderaannemers die na hem komen.

Waar dient u na te gaan of de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft?

De onlinedienst Check Inhoudingsplicht (www.checkinhoudingsplicht.be) toont u in een oogopslag of een Belgische aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Voer het ondernemingsnummer van de aannemer in en u ziet meteen het resultaat. Moet u een inhouding op factuur doen, dan verwijst het systeem u door naar de respectieve diensten van de RSZ en de FOD Financiën.

Voor de RSZ

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt in de onlinedienst ook de storting van het bedrag van de inhouding op factuur voorbereiden die voor rekening van een medecontractant moet gebeuren.

Wanneer u voor de beveiligde modus kiest, zijn sommige gegevens al op voorhand ingevuld. Bovendien kunt u ook een samenvatting van de voorbereiding van uw storting per e-mail krijgen. (Let op: deze storting is enkel voor sociale schulden.)

De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box en/of op papier een notificatie van uw inhouding op factuur.

Voor de FOD Financiën

Als de aannemer fiscale schulden heeft, moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB).

Bij problemen of vragen neemt u contact op met het contactcenter van Financiën op het nummer 0257 257 57. Bekijk vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht op de site van de FOD Financiën.

Mocht u in de praktijk vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u hierbij graag verder.

MOET IK ALS BEDRIJFSLEIDER VAN EEN VENNOOTSCHAP BEDRIJFSVOORHEFFING BETALEN OF VOORAFBETALINGEN UITVOEREN?

Als u als bedrijfsleider van een vennootschap uzelf een loon uitbetaalt, moet u bedrijfsvoorheffing betalen en op tijd uw aangiften bedrijfsvoorheffing indienen.

Bedrijfsvoorheffing is een verplichte belasting die wordt ingehouden op het moment van de toekenning of uitbetaling van uw loon. Het is een voorschot op de totale personenbelasting die u als bedrijfsleider moet betalen. Bij een zelfstandige spreken we niet over loon maar over winst en moet hij zelf bepalen hoeveel ‘voorafbetalingen personenbelastingen’ hij/zij spontaan moet betalen om eventuele vermeerdering ingevolge onvoldoende voorafbetalingen te vermijden.

Wanneer u geen aangiften bedrijfsvoorheffing indient en geen bedrijfsvoorheffing betaalt, kan de fiscus u een boete geven. D&V Bedrijfsadviseurs kan u helpen op tijd uw aangiften bedrijfsvoorheffing in te dienen en u mee te delen welk bedrag dient betaald te worden.

WAT ZIJN DE PRINCIPES VAN DUBBEL BOEKHOUDEN?

Dubbel boekhouden is het boekhoudkundige systeem waarin men regelmatig de boekingen bijhoudt met ten minste 2 registers: het journaal of dagboek en het grootboek. De registratie van elke financiële gebeurtenis wordt altijd dubbel geboekt. De rekeningen van het grootboek kennen een debet– en een creditzijde. Die moeten aan elkaar gelijk zijn (= het boekhoudkundige evenwicht).

Door middel van journaalposten uit het dagboek kan een grootboek worden samengesteld en tot slot de jaarrekening worden opgemaakt. Men splitst de inkomsten en uitgaven in 2 delen:

·      de realisatie (van de verkoop en de aankoop) (kosten of opbrengsten)
·      de betaling (via de bank, de kas, etc.) (uitgaven of inkomsten)

Om deze splitsing op te vangen worden vorderingen en schulden aangemaakt. Het is een buffer tussen realisatie en betaling. Op basis van dubbel boekhouden kan men niet alleen veel correcter bepalen wat het resultaat is van een boekjaar (winst of verlies), maar kan men ook veel directer bepalen hoe ons eigen vermogen evolueert. Bovendien ontstaat er een verschil tussen uitgaven en kosten, zo ook voor inkomsten en opbrengsten, of een verschil tussen liquiditeitsstromen en resultaat (winst of verlies).

Wenst u meer informatie over onze diensten, dan kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali