HerstructureringBijzondere opdrachten

Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap, omzetting rechtsvorm, vereffening vennootschap, … wij kunnen je als bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant bijstaan.
https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader.jpg
https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Inbreng in natura

Je kan bij ons terecht voor begeleiding bij een inbreng in natura (inbreng van vermogensbestanddelen van privé-afkomst of eenmanszaak in een op te richten of bestaande vennootschap waarbij in ruil aandelen aan de inbrenger worden toegekend). Wij regelen alles van A tot Z en werken samen met een lokaal revisorenkantoor voor de afwerking van je dossier.

Quasi-inbreng

Tevens kunnen wij je begeleiden bij een quasi-inbreng (verkoop van vermogensbestanddelen van privé-afkomst of eenmanszaak door de zaakvoerder binnen de 2 jaar na oprichting waarbij de verkoopwaarde meer bedraagt dan 10% van het maatschappelijk kapitaal). Wij regelen alles van A tot Z en werken samen met een lokaal revisorenkantoor voor de afwerking van jouw dossier.

Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is bij kapitaalloze vennootschappen zoals een bv geen revisoraal controleverslag ‘quasi-inbreng’ meer vereist. Wij kunnen je als gecertificeerd accountant en bedrijfsrevisor begeleiden bij de opmaak van de gepaste verslaggeving belangenconflict en dergelijke meer en de onafhankelijke waardering van activa- en passivabestanddelen waarborgen.

Omzetting rechtvorm

Als gecertificeerd accountantskantoor kunnen wij het controleverslag omzetting opmaken in het kader van een wijziging rechtsvorm van nv naar bv of andere rechtsvormen.

Ontbinding – vereffening

Ook in het kader van de ontbinding (en vereffening) van je vennootschap kunnen wij als gecertificeerd accountantskantoor het controleverslag ontbinding opmaken en adviseren in de verdere stappen die dienen gezet te worden in het kader van de vereffening van de vennootschap.

Overige opdrachten

Tevens kunnen we je begeleiden in tal van overige opdrachten, zoals fusies en splitsingen, uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, beperking of opheffing van het voorkeurrecht, …

Contacteer Ons

lochristi@dvba.be

+ 32 9 259 09 60
Adres
Rivierstraat 19 bus 101
9080 Lochristi

    © 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali