BTW en e-commerce – vanaf 1 juli 2021 via de OSS-aangifte!

januari 20, 2021

Misschien heeft u een webshop om producten of diensten te verkopen aan particulieren en zitten hier ook klanten van buiten België tussen. Het is dan belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe BTW-spelregels die vanaf 1 juli 2021 van kracht worden voor verkopen aan particuliere EU-klanten.

Elektronische diensten/MOSS

Indien u online e-books, software, beelden, abonnementen, toegangen tot databases, muziek of films, enz. verkoopt, dan levert u in feite ‘elektronische diensten’. Hierop is in principe ook in een B2C-context 21% Belgische BTW verschuldigd tot zover de drempel van € 10.000,00 (verkopen aan particulieren buiten België) niet wordt overschreden. Voormelde BTW wordt dan via de periodieke Belgische BTW-aangifte aangegeven.

Indien daarentegen de drempel van € 10.000,00 wordt overschreden, kan niet langer Belgische BTW worden aangerekend maar moet de BTW van het land waar de particulier is gevestigd worden aangerekend. Dit is dan van toepassing op alle andere transacties van dat jaar én het kalenderjaar erna.

Opdat u zich niet in elk van de EU-lidstaten apart moet registreren voor de toepassing van de lokale BTW-regels, kan via Intervat per kwartaal één MOSS-aangifte worden ingediend om alle geleverde diensten aan particulieren binnen de EU aan te geven (ongeacht het regime van de Belgische BTW-aangiften).

Voormelde regeling geldt niet voor ‘verkopen op afstand’. Bij ‘verkopen op afstand’ is in principe ook de Belgische BTW verschuldigd tenzij hier ook een bepaalde drempel overschreden wordt. Die drempel varieert van land tot land en gaat van € 35.000,00 in het ene land tot zelfs € 100.000,00 in het andere land. Bij drempeloverschrijding zal men zich in het land waar de drempel wordt overschreden voor BTW-doeleinden moeten registreren en vanaf dan voor alle overige transacties van dat jaar én het jaar erna buitenlandse BTW moeten aanrekenen en de buitenlandse BTW-aangifte indienen.

MOSS wordt OSS

Vanaf 1 juli 2021 maken de verschillende drempels voor afstandsverkopen per lidstaat plaats voor één uniforme drempel. Die zal € 10.000,00 bedragen én geldt zowel voor de afstandsverkopen als voor de elektronische diensten.

Net zoals bij de MOSS-aangifte zal u alle verkopen, zowel van goederen als van elektronische diensten, kunnen aangeven en dat ongeacht in welke EU-lidstaat uw particuliere klanten zich bevinden.

De btw op verkopen aan uw Belgische klanten blijft u in uw Belgische BTW-aangifte aangeven. De OSS-aangifte zal ook een kwartaalaangifte zijn, ongeacht het regime waarin u zich bevindt voor uw Belgische BTW-aangiften.

Tot een bedrag van € 10.000 zal u niet verplicht zijn om buitenlandse btw aan te rekenen, maar u mag het wel. Kiest u daar vrijwillig voor, dan moet u het wel gedurende twee jaar blijven doen. Vanaf dat u de drempel overschrijdt in een lidstaat, is het voor die EU-lidstaat echter wel een verplichting en niet langer een keuze meer.

Indien hierover verdere vragen, aarzel niet om uw dossierbeheerder hierover aan te spreken.

 

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali