Fiscale kerncijfers

februari 25, 2021

Aanslagjaar 2022 – Inkomstenjaar 2021

 • Herkwalificatie huur in beroepsinkomen : Nettohuur – (niet-geïndex. KI x 5,3 x 4,63)
 • Indexatie kadastraal inkomen (KI) : 1,8630 (AJ 2021 = Inkomsten 2021)
 • Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders : € 2.080,00
 • Voordelen in natura verwarming andere : € 930,00
 • Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleiders : € 1.030,00
 • Voordelen in natura elektriciteit andere : € 470,00
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling woning (gebouwd onroerend goed) :
  • gemeubeld : KI x 1,8630 x 100/60 x 5/3 x 2
  • niet-gemeubeld : KI x 1,8630 x 100/60 x 2
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling ongebouwd onroerend goed : KI x 100/90
 • Voordelen in natura PC (per computer) : € 72,00
 • Voordelen in natura tablet (per toestel) : € 36,00
 • Voordelen in natura GSM, smartphone : € 36,00
 • Voordelen in natura internet : € 60,00
 • Voordelen in natura telefoonabonnement : € 48,00
 • Voordelen in natura personenwagen :
  Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO²-uitstoot – referentie CO²)]/100 x 6/7
  Referentie-uitstoot CO² : Diesel 84 / Benzine 102, minimaal voordeel : € 1.370,00
  Jaarlijkse afname van het bekomen voordeel met 6% op datum van de verjaring van
  de inschrijvingen van de wagen (DIV) en dit gedurende 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
 • Voordelen in natura huisbediende : € 5.950,00
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon) : € 45.000,00
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen : (-0,160%) / geen
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen : 0,340%
 • Debetintresten op rekening-courant : nog niet gekend
 • Creditintresten op rekening-courant : 4,06%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen personenbelasting : 2,25%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting : 6,75%
 • Kosten eigen aan de werkgever : zie tabel forfaitaire beroepskosten 2021

Aanslagjaar 2021 – Inkomstenjaar 2020

 • Herkwalificatie huur in beroepsinkomen : Nettohuur – (niet-geïndex. KI x 5,3 x 4,60)
 • Indexatie kadastraal inkomen (KI) : 1,8492 (AJ 2020 = Inkomsten 2020)
 • Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders : € 2.060,00
 • Voordelen in natura verwarming andere : € 930,00
 • Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleiders : € 1.030,00
 • Voordelen in natura elektriciteit andere : € 460,00
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling woning (gebouwd onroerend goed) :
  • gemeubeld : KI x 1,8492 x 100/60 x 5/3 x 2
  • niet-gemeubeld : KI x 1,8492 x 100/60 x 2
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling ongebouwd onroerend goed : KI x 100/90
 • Voordelen in natura PC (per computer) : € 72,00
 • Voordelen in natura tablet (per toestel) : € 36,00
 • Voordelen in natura GSM, smartphone : € 36,00
 • Voordelen in natura internet : € 60,00
 • Voordelen in natura telefoonabonnement : € 48,00
 • Voordelen in natura personenwagen :
  Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO²-uitstoot – referentie CO²)]/100 x 6/7
  Referentie-uitstoot CO² : Diesel 91 / Benzine 111, minimaal voordeel : € 1.360,00
  Jaarlijkse afname van het bekomen voordeel met 6% op datum van de verjaring van
  de inschrijvingen van de wagen (DIV) en dit gedurende 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
 • Voordelen in natura huisbediende : € 5.950,00
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon) : € 45.000,00
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen : (-0,092%) / geen
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen : 0,408%
 • Debetintresten op rekening-courant : 10,20%
 • Creditintresten op rekening-courant : 4,06%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen personenbelasting : 2,25%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting : 6,75%
 • Kosten eigen aan de werkgever : zie tabel forfaitaire beroepskosten 2019

Aanslagjaar 2020 – Inkomstenjaar 2019

 • Herkwalificatie huur in beroepsinkomen : Nettohuur – (niet-geïndex. KI x 5,3 x 4,57)
 • Indexatie kadastraal inkomen (KI) : 1,8230 (AJ 2019 = Inkomsten 2019)
 • Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders : € 2.030,00
 • Voordelen in natura verwarming andere : € 910,00
 • Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleiders : € 1.010,00
 • Voordelen in natura elektriciteit andere : € 460,00
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling woning (gebouwd onroerend goed) :
  • gemeubeld : KI x 1,8230 x 100/60 x 5/3 x 2 (nieuwe formule van kracht sinds 1/1/2019)
  • niet-gemeubeld : KI x 1,8230 x 100/60 x 2 (nieuwe formule van kracht sinds 1/1/2019)
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling ongebouwd onroerend goed : KI x 100/90
 • Voordelen in natura PC (per computer) : € 72,00
 • Voordelen in natura tablet (per toestel) : € 36,00
 • Voordelen in natura GSM, smartphone : € 36,00
 • Voordelen in natura internet : € 60,00
 • Voordelen in natura telefoonabonnement : € 48,00
 • Voordelen in natura personenwagen :
  Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO²-uitstoot – referentie CO²)]/100 x 6/7
  Referentie-uitstoot CO² : Diesel 88 / Benzine 107, minimaal voordeel : € 1.340,00
  Jaarlijkse afname van het bekomen voordeel met 6% op datum van de verjaring van
  de inschrijvingen van de wagen (DIV) en dit gedurende 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
 • Voordelen in natura huisbediende : € 5.950,00
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon) : € 45.000,00
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen : 0,727%
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen : 1,227%
 • Debetintresten op rekening-courant : 8,78%
 • Creditintresten op rekening-courant : marktconforme rente
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen personenbelasting : 2,25%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting : 6,75%
 • Kosten eigen aan de werkgever : zie tabel forfaitaire beroepskosten 2019

Aanslagjaar 2019 – Inkomstenjaar 2018

 • Herkwalificatie huur in beroepsinkomen : Nettohuur – (niet-geïndex. KI x 5,3 x 4,47)
 • Indexatie kadastraal inkomen (KI) : 1,7863 (AJ 2018 = Inkomsten 2018)
 • Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders : € 1.990,00
 • Voordelen in natura verwarming andere : € 900,00
 • Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleiders : € 990,00
 • Voordelen in natura elektriciteit andere : € 450,00
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling woning (gebouwd onroerend goed) :
  • gemeubeld : KI x 1,7863 x 100/60 x 5/3 (nieuwe formule van kracht enkel in 2018 (Circ. 2018/C/57, 15.05.2018)
  • niet-gemeubeld : KI x 1,8230 x 100/60 (nieuwe formule van kracht enkel in 2018 (Circ. 2018/C/57, 15.05.2018)
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling ongebouwd onroerend goed : KI x 100/90
 • Voordelen in natura PC (per computer) : € 72,00
 • Voordelen in natura tablet (per toestel) : € 36,00
 • Voordelen in natura GSM, smartphone : € 36,00
 • Voordelen in natura internet : € 60,00
 • Voordelen in natura telefoonabonnement : € 48,00
 • Voordelen in natura personenwagen :
  Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO²-uitstoot – referentie CO²)]/100 x 6/7
  Referentie-uitstoot CO² : Diesel 86 / Benzine 105, minimaal voordeel : € 1.310,00
  Jaarlijkse afname van het bekomen voordeel met 6% op datum van de verjaring van
  de inschrijvingen van de wagen (DIV) en dit gedurende 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
 • Voordelen in natura huisbediende : € 5.950,00
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon) : € 45.000,00
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen : 0,746%
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen : 1,246%
 • Debetintresten op rekening-courant : 8,94%
 • Creditintresten op rekening-courant : marktconforme rente
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen personenbelasting : 2,25%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting : 6,75%
 • Kosten eigen aan de werkgever – forfaitaire terugbetaling autokosten :
  • 01/07/2018 – 30/06/2019 : € 0,3573/km
  • 01/01/2017 – 30/06/2018 : € 0,3460/km

Aanslagjaar 2018 – Inkomstenjaar 2017

 • Herkwalificatie huur in beroepsinkomen : Nettohuur – (niet-geïndex. KI x 5,3 x 4,39)
 • Indexatie kadastraal inkomen (KI) : 1,7491 (AJ 2017 = Inkomsten 2017)
 • Voordelen in natura verwarming bedrijfsleiders : € 1.950,00
 • Voordelen in natura verwarming andere : € 880,00
 • Voordelen in natura elektriciteit bedrijfsleiders : € 970,00
 • Voordelen in natura elektriciteit andere : € 440,00
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling woning (gebouwd onroerend goed) :
  • gemeubeld : KI x 1,7863 x 100/60 x 5/3 x 3,8
  • niet-gemeubeld : KI x 1,8230 x 100/60 x 3,8
 • Voordelen in natura gratis terbeschikkingstelling ongebouwd onroerend goed : KI x 100/90
 • Voordelen in natura PC : € 180,00
 • Voordelen in natura internet : € 60,00
 • Voordelen in natura personenwagen :
  Cataloguswaarde x [5,5 + 0,1 x (CO²-uitstoot – referentie CO²)]/100 x 6/7
  Referentie-uitstoot CO² : Diesel 87 / Benzine 105, minimaal voordeel : € 1.280,00
  Jaarlijkse afname van het bekomen voordeel met 6% op datum van de verjaring van
  de inschrijvingen van de wagen (DIV) en dit gedurende 5 jaar (afname tot maximaal 30%)
 • Voordelen in natura huisbediende : € 5.950,00
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon) : € 36.000,00
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘grote’ vennootschappen : 0,237%
 • Tarief notionele intrestaftrek ‘kleine’ vennootschappen : 1,737%
 • Debetintresten op rekening-courant : 8,78%
 • Creditintresten op rekening-courant : marktconforme rente
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen personenbelasting : 2,25%
 • Vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting : 2,25%
 • Kosten eigen aan de werkgever – forfaitaire terugbetaling autokosten :
  • 01/07/2017 – 30/06/2018 : € 0,3460/km
  • 01/01/2016 – 30/06/2017 : € 0,3363/km

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali