Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer

januari 22, 2018

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018

In navolging van de afschaffing van de beroepskennis met ingang vanaf 1 januari 2018 zal ook de afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018 een feit zijn.

  • Afschaffing beroepskennis

Nog even in herinnering brengen …

De vereiste beroepskennis werd sinds 1 januari 2018 afgeschaft voor volgende beroepen : slager-groothandelaar, beenhouwer-spekslager, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer en beroepsbekwaamheden met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen. Voor beroepen uit de bouwsector blijft de voorwaarde van beroepskennis wel vereist!

Aan de basis van de afschaffing ‘beroepskennis’ liggen verschillende redenen:

  1. Door Europese regelgeving, mag Vlaanderen niet langer dezelfde strenge voorwaarden opleggen aan EU-onderdanen wanneer die zich hier willen vestigen. De regels waren dus strenger voor Belgische onderdanen dan voor andere EU-onderdanen;
  2. Europa heeft bovendien de aanval ingezet op vestigingswetgeving: recent deed de EU nog een voorstel met concrete vragen die elke overheid moet kunnen beantwoorden om een vestigingswetgeving te mogen behouden;
  3. De vestigingswetgeving bepaalt enkel de startpositie, maar onder meer door de snelle evoluties binnen de betrokken beroepen, verzekert ze niet de kwaliteit op langere termijn;

Er zal op een andere manier aan ‘kwaliteitsbewaking‘ worden gedaan. De Vlaamse overheid heeft de voorbije maanden met elke sector samengezeten om na te gaan op welke manier de kwaliteit het best kan worden verzekerd. De maatregelen die dat moeten garanderen, zullen dus van sector tot sector verschillen. Het kan gaan om controles door externen zoals FAVV, FAGG, kwaliteitslabels binnen sectoren, permanente opleiding, …

  • Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer

De Vlaamse Regering besliste om het attest ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ in de toekomst niet langer als een verplichting te voorzien voor wie vanaf 1 september 2018 een zaak wil starten in Vlaanderen. De afschaffing van het attest wordt wel gekoppeld aan een uitgewerkt actieplan om er toch voor te zorgen dat starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart van hun zaak. In Brussel en Wallonië houden ze voorlopig wel vast aan het attest.

Er zijn een 3-tal redenen waarom het attest wordt afgeschaft :

  1. Het huidige systeem is grotendeels uitgehold: het attest wordt gegeven aan iedereen met een diploma hoger onderwijs; de zaakvoerder hoeft het attest niet zelf te kunnen voorleggen, maar kan dat ook doen via aangestelden ( bv. een werknemer);
  2. De kennis die wordt vereist is vooral theoretisch, terwijl de focus meer op de praktijk zou moeten liggen. Zo zal iemand die in de toekomst een bvba wil oprichten, een veel sterker financieel plan op tafel moeten kunnen leggen dan wat vandaag vereist wordt. De focus moet dan ook vooral op degelijke, praktische ondersteuning worden gelegd, eerder dan op het vergaren van theoretische kennis;
  3. België is het enige land in Europa waar het attest (nog) wordt gevraagd. Aan startende ondernemers uit andere EU-lidstaten mogen we het attest al niet meer vragen, en de Europese Commissie heeft laten verstaan zelf ook ernstige vragen te hebben bij ons huidig systeem van Basiskennis Bedrijfsbeheer.

Vanaf 1 september 2018 zal de startende ondernemer geen attest meer moeten voorleggen maar voor bvba’s zal het financieel plan aan belang toenemen en versterkt worden met meer onderbouwde geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen (dit is ook één van de verwezenlijkingen die men met het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen’ wenst te bereiken). Tevens mag er verwacht worden dat op termijn dit ook voor andere vennootschapsvormen en eenmanszaken zal gelden. Hou er ook rekening mee dat een startende ondernemer nog steeds leningen, verzekeringen, vergunningen, … zal moeten aanvragen en dat bij die aanvragen ook de ‘kwaliteit‘ van de startende ondernemer mee in rekening zal worden genomen.

Wenst u zich als zelfstandige te vestigen, laat u dan ook adviseren en bijstaan bij uw plannen. Zonder degelijke voorbereiding is de kans om te falen immers groter. U bent bij ons aan het goede adres om u als starter te laten begeleiden. U kan ons bereiken via ons contactformulier of bellen (09/259 09 60) voor een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali