Dubbel boekhouden is het boekhoudkundige systeem waarin men regelmatig de boekingen bijhoudt met ten minste 2 registers: het journaal of dagboek en het grootboek. De registratie van elke financiële gebeurtenis wordt altijd dubbel geboekt. De rekeningen van het grootboek kennen een debet– en een creditzijde. Die moeten aan elkaar gelijk zijn (= het boekhoudkundige evenwicht).

Door middel van journaalposten uit het dagboek kan een grootboek worden samengesteld en tot slot de jaarrekening worden opgemaakt. Men splitst de inkomsten en uitgaven in 2 delen:

·      de realisatie (van de verkoop en de aankoop) (kosten of opbrengsten)
·      de betaling (via de bank, de kas, etc.) (uitgaven of inkomsten)

Om deze splitsing op te vangen worden vorderingen en schulden aangemaakt. Het is een buffer tussen realisatie en betaling. Op basis van dubbel boekhouden kan men niet alleen veel correcter bepalen wat het resultaat is van een boekjaar (winst of verlies), maar kan men ook veel directer bepalen hoe ons eigen vermogen evolueert. Bovendien ontstaat er een verschil tussen uitgaven en kosten, zo ook voor inkomsten en opbrengsten, of een verschil tussen liquiditeitsstromen en resultaat (winst of verlies).

Wenst u meer informatie over onze diensten, dan kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Wilt u op de hoogte blijven van de recentste updates rond boekhouding en fiscaliteit, check dan regelmatig onze nieuwspagina.