Waardering van vennootschappen

Wilt u weten hoeveel uw onderneming waard is in het kader van een schenking, erfenis of verkoop aan derden of familie, dan kunnen wij u helpen om op een objectieve wijze uw vennootschap te waarderen.

Wij bepalen de waarde aan de hand van diverse waarderingsmethodes, uitgaande van de substantiële en rendementswaarde.

Vooraleer de waardering op te maken, wordt eerst de financiële situatie van de onderneming geanalyseerd. Wij voeren een gedetailleerde audit uit op de boekhouding om een zicht te krijgen of resultaten al dan niet vertekend zijn door éénmalige zaken of overmatige bezoldigingen en groepsverzekeringen, … Op basis van genormaliseerde cijfers gaan we over tot waardering van de aandelen van de betrokken vennootschap.

In een volgende stap kunnen wij u ook begeleiden op juridisch vlak – eventueel in samenspraak met uw advocaat/notaris – om uw beslissingen tot uitvoer te brengen.

LAATSTE NIEUWS

Papieren aandelenregisters...

D & Vaugustus 25, 2019

E-Stox wordt het digitale aandelenregister dat we vanaf heden zullen gebruiken om onze vennootschappen in regel te stellen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en...

Dividenden ontvangen zonder...

D & Vjuli 10, 2019

Sinds aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) is het mogelijk een deel van de roerende voorheffing (RV) op uitgekeerde dividenden via de aangifte personenbelasting te recupereren....

Uw gezinswoning beschermen...

D & Vjuni 15, 2019

Uw gezinswoning beschermen tegen professionele schuldeisers is mogelijk via de akte van onbeslagbaarheid. Het is aan te raden om als zelfstandige of zaakvoerder of bestuurder...