Waardering van vennootschappen

Wilt u weten hoeveel uw onderneming waard is in het kader van een schenking, erfenis of verkoop aan derden of familie, dan kunnen wij u helpen om op een objectieve wijze uw vennootschap te waarderen.

Wij bepalen de waarde aan de hand van diverse waarderingsmethodes, uitgaande van de substantiële en rendementswaarde.

Vooraleer de waardering op te maken, wordt eerst de financiële situatie van de onderneming geanalyseerd. Wij voeren een gedetailleerde audit uit op de boekhouding om een zicht te krijgen of resultaten al dan niet vertekend zijn door éénmalige zaken of overmatige bezoldigingen en groepsverzekeringen, … Op basis van genormaliseerde cijfers gaan we over tot waardering van de aandelen van de betrokken vennootschap.

In een volgende stap kunnen wij u ook begeleiden op juridisch vlak – eventueel in samenspraak met uw advocaat/notaris – om uw beslissingen tot uitvoer te brengen.

LAATSTE NIEUWS

Spreek vanaf 1/1/2020 niet...

D & Vnovember 11, 2019

De dwingende bepalingen van het nieuwe WVV gaat vanaf 1/1/2020 in : BVBA wordt 'BV', zaakvoerder 'bestuurder' en vennoot 'aandeelhouder'.

Eenmanszaken houden ook best...

D & Voktober 20, 2019

In 2020 zullen voor de eenmanszaken de éénmalige investeringsaftrek dalen naar 8% en wagens minder fiscaal aftrekbaar worden.

Wat verandert er in 2020 op...

D & Vseptember 25, 2019

In 2020 komen we in de 2de fase van de belastinghervorming terecht. Hierop kan u beter nu reeds anticiperen. We gaan er in dit artikel op in op welke wijze.