Waardering van vennootschappen

Wilt u weten hoeveel uw onderneming waard is in het kader van een schenking, erfenis of verkoop aan derden of familie, dan kunnen wij u helpen om op een objectieve wijze uw vennootschap te waarderen.

Wij bepalen de waarde aan de hand van diverse waarderingsmethodes, uitgaande van de substantiële en rendementswaarde.

Vooraleer de waardering op te maken, wordt eerst de financiële situatie van de onderneming geanalyseerd. Wij voeren een gedetailleerde audit uit op de boekhouding om een zicht te krijgen of resultaten al dan niet vertekend zijn door éénmalige zaken of overmatige bezoldigingen en groepsverzekeringen, … Op basis van genormaliseerde cijfers gaan we over tot waardering van de aandelen van de betrokken vennootschap.

In een volgende stap kunnen wij u ook begeleiden op juridisch vlak – eventueel in samenspraak met uw advocaat/notaris – om uw beslissingen tot uitvoer te brengen.

LAATSTE NIEUWS

Consumptiecheques :...

D & Vjuli 19, 2020

Consumptiecheques - fiscaal vriendelijke beloning medewerkers ter ondersteuning getroffen activiteiten door corona

Tijdelijke verlaging BTW in...

D & Vjuni 10, 2020

Tijdelijke verlaging BTW tot 6% in de horeca tot eind 2020

Uitbreiding winwinlening...

D & Vmei 20, 2020

Uitbreiding winwinlening ingevolge corona : hoger bedrag, langere looptijd, minder risico, ...