Waardering van vennootschappen

Wilt u weten hoeveel uw onderneming waard is in het kader van een schenking, erfenis of verkoop aan derden of familie, dan kunnen wij u helpen om op een objectieve wijze uw vennootschap te waarderen.

Wij bepalen de waarde aan de hand van diverse waarderingsmethodes, uitgaande van de substantiële en rendementswaarde.

Vooraleer de waardering op te maken, wordt eerst de financiële situatie van de onderneming geanalyseerd. Wij voeren een gedetailleerde audit uit op de boekhouding om een zicht te krijgen of resultaten al dan niet vertekend zijn door éénmalige zaken of overmatige bezoldigingen en groepsverzekeringen, … Op basis van genormaliseerde cijfers gaan we over tot waardering van de aandelen van de betrokken vennootschap.

In een volgende stap kunnen wij u ook begeleiden op juridisch vlak – eventueel in samenspraak met uw advocaat/notaris – om uw beslissingen tot uitvoer te brengen.

LAATSTE NIEUWS

Yuki – hoe op een...

D & Vdecember 31, 2018

Yuki is een digitaal boekhoudplatform dat automatisch documenten herkent en boekt. Yuki helpt de ondernemer en de accountant beter samenwerken...

Het UBO-register –...

D & Vdecember 5, 2018

UBO-register? Waarover heeft u het? Tegen eind maart 2019 moet iedere eigenaar van een vennootschap, VZW, stichting, trust en rechtsfiguren...

Het nieuwe wetboek van...

D & Vnovember 5, 2018

Minister van Justitie, Koen Geens, is reeds geruime tijd in de weer met de grondige hervorming van ons vennootschaps- en verenigingsrecht, in...