Bijzondere opdrachten IAB/IBR

Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap, omzetting rechtsvorm, vereffening vennootschap, … wij kunnen u als boekhouder/accountant bijstaan.

Inbreng in natura

U kan bij ons terecht voor uw begeleiding bij een inbreng in natura (inbreng van vermogensbestanddelen van privé-afkomst of eenmanszaak in een op te richten of bestaande vennootschap waarbij in ruil aandelen aan de inbrenger worden toegekend). Wij regelen alles van A tot Z en werken samen met een lokaal revisorenkantoor voor de afwerking van uw dossier.

Quasi-inbreng

Tevens kunnen wij u begeleiden bij een quasi-inbreng (verkoop van vermogensbestanddelen van privé-afkomst of eenmanszaak door de zaakvoerder binnen de 2 jaar na oprichting waarbij de verkoopwaarde meer bedraagt dan 10% van het maatschappelijk kapitaal). Wij regelen alles van A tot Z en werken samen met een lokaal revisorenkantoor voor de afwerking van uw dossier.

Omzetting rechtvorm

Als erkend accountantskantoor kunnen wij het controleverslag omzetting opmaken in het kader van een wijziging rechtsvorm van nv naar bvba of andere rechtsvormen.

Ontbinding – vereffening

Ook in het kader van de ontbinding (en vereffening) van uw vennootschap kunnen wij als accountantskantoor het controleverslag ontbinding opmaken en adviseren in de verdere stappen die dienen gezet te worden in het kader van de vereffening van de vennootschap.

Overige opdrachten

Tevens kunnen we u begeleiden in tal van overige opdrachten, zoals fusies en splitsingen, uitgifte van aandelen onder de nominale waarde, beperking of opheffing van het voorkeurrecht, …

LAATSTE NIEUWS

Yuki – hoe op een...

D & Vdecember 31, 2018

Yuki is een digitaal boekhoudplatform dat automatisch documenten herkent en boekt. Yuki helpt de ondernemer en de accountant beter samenwerken...

Het UBO-register –...

D & Vdecember 5, 2018

UBO-register? Waarover heeft u het? Tegen eind maart 2019 moet iedere eigenaar van een vennootschap, VZW, stichting, trust en rechtsfiguren...

Het nieuwe wetboek van...

D & Vnovember 5, 2018

Minister van Justitie, Koen Geens, is reeds geruime tijd in de weer met de grondige hervorming van ons vennootschaps- en verenigingsrecht, in...