Starters- & strategisch advies

Zowel starters als bestaande ondernemingen kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding. Wij denken mee en sturen bij waar nodig.

Startersadvies en – begeleiding

Bent u pas afgestudeerd of wilt u in uw beroepsloopbaan van werknemer naar zelfstandige overstappen? Wenst u een eigen bedrijf van nul op te starten of een bedrijf over te nemen? Wij begeleiden u bij de opstart en/of overname van een bestaand bedrijf zodat u niet onbezonnen maar goed voorbereid van start kan gaan.

Wij kunnen u helpen bij volgende zaken :

  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (indien gewenst)
  • Het opstarten van de onderneming en het kiezen van de juiste structuur (eenmanszaak, vennootschap, …)
  • Het opstellen van een financieel plan en budgetten en het begeleiden bij uw kredietdossier en onderhandelingen met de bank
  • Het begeleiden bij het opstellen van een oprichtingsakte
  • Het inschrijven van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • Het aanvragen van een btw-nummer
  • Het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Het aanvragen van diverse vergunningen
  • Het verstrekken van advies over gewaarborgd inkomen en pensioenopbouw

Strategisch advies

Kwartaal- of maandrapportering en degelijke opvolging en adviesverlening is ons niet vreemd. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen hun onderneming en weten waar ze staan. De belangrijkste KPI’s (key performance indicators – o.a. omzet, bruto/nettomarge, werkkapitaal, …) of knipperlichten van belang voor uw onderneming worden in de gaten gehouden en waar nodig wordt bijgestuurd.

Maar wij gaan verder, ook wanneer er dient beslist te worden over verder groeien of afstoten, overnemen of overlaten, … kunnen wij u assisteren als klankbord opdat u de juiste beslissingen kan nemen en zich kan focussen op uw core business.

Ook kunnen wij u advies geven over alle mogelijke financierings- en subsidievormen en doen wij concrete voorstellen van wat voor u van toepassing is. Wij kunnen samen met u het kredietdossier voorbereiden en de bankonderhandelingen voeren.

LAATSTE NIEUWS

Spreek vanaf 1/1/2020 niet...

D & Vnovember 11, 2019

De dwingende bepalingen van het nieuwe WVV gaat vanaf 1/1/2020 in : BVBA wordt 'BV', zaakvoerder 'bestuurder' en vennoot 'aandeelhouder'.

Eenmanszaken houden ook best...

D & Voktober 20, 2019

In 2020 zullen voor de eenmanszaken de éénmalige investeringsaftrek dalen naar 8% en wagens minder fiscaal aftrekbaar worden.

Wat verandert er in 2020 op...

D & Vseptember 25, 2019

In 2020 komen we in de 2de fase van de belastinghervorming terecht. Hierop kan u beter nu reeds anticiperen. We gaan er in dit artikel op in op welke wijze.