Starters- & strategisch advies

Zowel starters als bestaande ondernemingen kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding. Wij denken mee en sturen bij waar nodig.

Startersadvies en – begeleiding

Bent u pas afgestudeerd of wilt u in uw beroepsloopbaan van werknemer naar zelfstandige overstappen? Wenst u een eigen bedrijf van nul op te starten of een bedrijf over te nemen? Wij begeleiden u bij de opstart en/of overname van een bestaand bedrijf zodat u niet onbezonnen maar goed voorbereid van start kan gaan.

Wij kunnen u helpen bij volgende zaken :

  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (indien gewenst)
  • Het opstarten van de onderneming en het kiezen van de juiste structuur (eenmanszaak, vennootschap, …)
  • Het opstellen van een financieel plan en budgetten en het begeleiden bij uw kredietdossier en onderhandelingen met de bank
  • Het begeleiden bij het opstellen van een oprichtingsakte
  • Het inschrijven van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • Het aanvragen van een btw-nummer
  • Het aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Het aanvragen van diverse vergunningen
  • Het verstrekken van advies over gewaarborgd inkomen en pensioenopbouw

Strategisch advies

Kwartaal- of maandrapportering en degelijke opvolging en adviesverlening is ons niet vreemd. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen hun onderneming en weten waar ze staan. De belangrijkste KPI’s (key performance indicators – o.a. omzet, bruto/nettomarge, werkkapitaal, …) of knipperlichten van belang voor uw onderneming worden in de gaten gehouden en waar nodig wordt bijgestuurd.

Maar wij gaan verder, ook wanneer er dient beslist te worden over verder groeien of afstoten, overnemen of overlaten, … kunnen wij u assisteren als klankbord opdat u de juiste beslissingen kan nemen en zich kan focussen op uw core business.

Ook kunnen wij u advies geven over alle mogelijke financierings- en subsidievormen en doen wij concrete voorstellen van wat voor u van toepassing is. Wij kunnen samen met u het kredietdossier voorbereiden en de bankonderhandelingen voeren.

LAATSTE NIEUWS

Papieren aandelenregisters...

D & Vaugustus 25, 2019

E-Stox wordt het digitale aandelenregister dat we vanaf heden zullen gebruiken om onze vennootschappen in regel te stellen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en...

Dividenden ontvangen zonder...

D & Vjuli 10, 2019

Sinds aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) is het mogelijk een deel van de roerende voorheffing (RV) op uitgekeerde dividenden via de aangifte personenbelasting te recupereren....

Uw gezinswoning beschermen...

D & Vjuni 15, 2019

Uw gezinswoning beschermen tegen professionele schuldeisers is mogelijk via de akte van onbeslagbaarheid. Het is aan te raden om als zelfstandige of zaakvoerder of bestuurder...