HomeAuthor

Blog

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

Indien u wil vermijden dat uw lot in de handen van een rechter en bewindvoerder wordt gelegd op het moment dat u handelingsonbekwaam wordt, stelt u beter een zorgvolmacht op waarbij u een vertrouwenspersoon aanduidt die bepaalde handelingen met betrekking tot uw vermogen kan stellen.

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

Yuki is een digitaal boekhoudplatform dat automatisch documenten herkent en boekt. Yuki helpt de ondernemer en de accountant beter samenwerken via de cloud. Als ondernemer heeft u hierbij altijd toegang tot de aangeleverde documenten en de boekhouding. Hoe werkt Yuki? Onderstaande video legt u op een heldere manier uit hoe het werkt. De wijze van...

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

UBO-register? Waarover heeft u het? Tegen eind maart 2019 moet iedere eigenaar van een vennootschap, VZW, stichting, trust en rechtsfiguren vergelijkbaar met een trust of fiducie, alsook de maatschappen in het UBO-register worden opgenomen. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’ of in het Nederlands ‘uiteindelijke begunstigden’. Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de Belgische anti-witwaswet...

https://www.dvba.be/wp-content/uploads/2021/01/haader-1280x640.jpg

Minister van Justitie, Koen Geens, is reeds geruime tijd in de weer met de grondige hervorming van ons vennootschaps- en verenigingsrecht, in opvolging van het nieuwe insolventie- en ondernemingsrecht. De hervorming heeft tot doel het ondernemingsklimaat in België te stimuleren en België aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders. Nieuw wetboek vennootschappen & verenigingen Het huidige wetboek van...

© 2021 D&V Bedrijfsadviseurs I site door iChicks