Flexi-job in opmars door uitbreiding naar meerdere sectoren

december 2, 2022

Gepensioneerden en bepaalde werknemers kunnen via het systeem van flexi-jobs tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl de werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten.

Wat zijn de voorwaarden?

In het systeem van flexi-jobs wint zowel de persoon die bijklust als de werkgever :

  • Wie als flexi-jobber bijklust, betaalt op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon = het nettoloon. De flexi-jobber bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, …) op.
  • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van maar 25% werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber.

Wie mag werken in een flexi-job?

  • Werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.
  • Gepensioneerden.

Wie mag flexi-jobwerknemers inschakelen?

Tot voor kort waren dit alleen werkgevers in de horeca of de detailhandel (onder meer bakkers, slagers, grootwarenhuizen, ketens, buurtsupermarkten, kappers …) die van flexi-jobbers konden gebruik maken.

Op 11 oktober 2022 bereikten de federale ministers een akkoord over de begroting. Eén van de arbeidsmarktmaatregelen is de uitbreiding van de inzet van flexi-jobbers. Flexi-jobbers zullen nu ook in volgende sectoren kunnen worden ingezet : landbouw, sport, cultuur, evenementen en zorg.

Wat is de procedure om onder het statuut van flexi-jobber te werken?

De flex-jobwerknemer en -werkgever sluiten een raamovereenkomst. De raamovereenkomst vermeldt de identiteit van beide partijen en de afspraken over de manier waarop de werkgever de werknemer zal oproepen, het loon, een beschrijving van het uit te voeren werk, …

Bij daadwerkelijke tewerkstelling sluiten de werkgever en werknemer een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De werknemer heeft het recht om niet op de oproep in te gaan.

De werkgever geeft de flexi-job aan in Dimona.

  • Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst doet de werkgever elke dag dat de flexi-jobwerknemer in dienst is, een nieuwe dimona-aangifte (dagdimona), met vermelding van het begin- en einduur van de geleverde prestaties.
  • Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst doet de werkgever één dimona-aangifte voor de hele periode die door de arbeidsovereenkomst wordt gedekt, maar minstens één kaar per kwartaal (kwartaaldimona).

Op welk bedrag heeft de flexi-jobber recht?

De flexi-jobber ontvangt het uurloon dat in de raamovereenkomst is overeengekomen. Daarin is het flexivakantiegeld inbegrepen. Op dit uurloon wordt geen personenbelasting onder de vorm van inhouding bedrijfsvoorheffing, noch persoonlijke RSZ-bijdragen betaald. Als flexi-jobber zal je niet in een hogere belastingschijf vallen omdat het flexi-loon niet in de belastingbrief moet worden opgenomen.

De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali