Werken in onroerende staat tegen 6% BTW : vermelding op factuur verplicht vanaf 01/07/2022

juni 15, 2022

Wellicht werd je reeds door verschillende kanalen hierover geïnformeerd maar via deze weg willen we nogmaals benadrukken dat vanaf 01/07/2022 geen BTW-attest 6% voor werken aan woningen ouder dan 10 jaar (hoofdzakelijk privé gebruikt) meer kan gebruikt worden (!).

Vanaf 01/07/2022 moet je steeds de geijkte verklaring die door de wet is voorgeschreven op jouw factuur opnemen. In feite mocht je onderstaand reeds vanaf 1 januari 2022 toepassen maar er werd gedoogd om hiermee nog te wachten tot 01/07/2022. Echter vanaf 01/07/2022 kan enkel nog maar onderstaand gebruikt worden. Weg met de BTW-attesten 6% (vanaf 01/07/2022)!

‘Verplichte vermelding’ op facturen bij werken in onroerende staat tegen 6% BTW :

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minsten 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker (eigenaar of huurder). Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale Btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Bij verdere vragen contacteer je dossierbeheerder.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali