Elektriciteit en verwarming binnen of buiten de vennootschap houden!

maart 20, 2022

Geen forfaitair VIN meer indien de vennootschap geen woning ter beschikking stelt

Tot 31/12/2021 maakte het niet uit of de woning al dan niet eigendom was van de vennootschap. De bedrijfsleider kon de elektriciteits- en verwarmingsfacturen op de vennootschap laten toekomen en zelf op een forfaitair voordeel in natura voor het privé-gebruik belast worden.

Verwarming

  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders : € 2.130,00/jaar
  • anderen : € 960,00/jaar

Elektriciteit

  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders : € 1.060,00/jaar
  • anderen : € 480,00/jaar

Met ingang van 1 januari 2022 kan enkel nog het forfaitair VIN gebruikt worden wanneer de woning eigendom is van de vennootschap.

Beroepskost voor de vennootschap – voordeel in natura voor de bedrijfsleider voor het privé-gebruik!

Indien je de elektriciteit en verwarming door de vennootschap laat betalen, vormt dit een aftrekbare beroepskost voor de vennootschap. De BTW op voormelde bedragen mag maar ten belope van het beroepsgebruik afgetrokken worden.

Tot 31 december 2021 werd de bedrijfsleider belast op bovenvermelde voordelen in natura ongeacht het werkelijk verbruik. Dit kon dus in zijn voordeel of nadeel zijn, afhankelijk van hoe de reële energiefactuur ten opzichte van het voordeel in natura bedroeg.

Met de stijgende energieprijzen, zou een bedrijfsleider eerder kunnen geneigd zijn om de ‘hoge’ energiekosten door de vennootschap te laten betalen en zelf op een lagere VIN belast te worden. Echter met ingang van 1 januari 2022 kan dit enkel nog indien volgende voorwaarden zijn vervuld :

  1. De elektriciteit en/of verwarming wordt ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider, m.a.w. het energiecontract en de verbruiksmeter staan op de naam van de vennootschap: én
  2. De bijhorende woning wordt mee ter beschikking gesteld door de vennootschap (met een forfaitair belast VIN voor de woning met eventuele vermindering met eigen bijdragen/huur).

Indien een echtpaar of samenwonend koppel beide bedrijfsleiders zijn in de vennootschap, geldt dit forfait maar eenmaal.

MAAR : indien de vennootschap geen eigenaar is van de woning, voldoet je terbeschikkingstelling van elektriciteit niet aan voormelde voorwaarden en word je vanaf 2022 belast op de werkelijke waarde voor het privé-gebruik. Dit zou dus met de stijgende energieprijzen wel meer kunnen zijn dan het forfaitair VIN.

Bij verdere vragen omtrent deze problematiek, aarzel niet om je dossierbeheerder hierover aan te spreken.

Samengevat

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali