Waarmee houdt u best rekening bij aankoop van een nieuwe bedrijfswagen?

december 15, 2021

Fiscale aftrek volgens gramformule

Huidige regeling: 40% à 100% aftrekbaar

Zoals u weet, wordt de fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten sinds aanslagjaar 2021 (voorboekjaren die ten vroegste op 1 januari 2020 aanvangen) berekend volgens onderstaande gramformule :
Aftrek-% = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2)%
(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Bemerking hierbij : de aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%.Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Geleidelijke vermindering aftrek fossiele en hybride wagens vanaf 2025

Tot 30/06/2023 verandert er voor de fossiele brandstofwagens en hybride wagens niets met uitzondering van de fossiele brandstoffen van de hybride wagens die vanaf 01/01/2023 worden aangekocht, deze zullen slechts 50% meer aftrekbaar zijn.

Personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) en plug-inhybride wagens die vanaf 1/07/2023 (tot 31/12/2025) worden aangekocht, zullen een overgangsregeling kennen :

  • 2025 : maximum 75% aftrekbaar;
  • 2026 : maximum 50% aftrekbaar;
  • 2027 : maximum 25% aftrekbaar;
  • 2028 : 0% aftrekbaar.

Voor wagens die aangeschaft worden na 31 december 2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrekbaar meer! Vanaf 1 januari 2026 zal er voor de nieuw aangeschafte wagens met een CO2-uitstoot geen aftrek meer zijn. Dit wordt naar 0% gebracht.

Forfaitair voordeel in natura (VIN) houdt voorlopig stand!

Voorlopig houdt de regering vast aan het forfaitaire VIN dat als volgt wordt berekend :
cataloguswaarde x CO2-coëfficiënt x 6/7 x leeftijdspercentage

De CO2-coëfficiënt wordt hierbij als volgt berekend :
5,5 + ((CO2-uitstoot van de bedrijfswagen – CO2-referentie) x 0,1)%

Hoe hoger de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot, hoe hoger het voordeel in natura zal bedragen.
Voor 2022 werd de CO2-referentie gevoelig verlaagd waardoor het VIN toeneemt in vergelijking met 2021 :
– voertuigen met benzine, LPG- of aardgasmotor : 91 g/km (2021 : 102 g/km)
– voertuigen met dieselmotor : 75 g/km (2021 : 84 g/km)

het voordeel in natura daalt verder in functie van de ouderdom van de bedrijfswagen. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6% verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%. De eerste 12 maanden : 100%; de volgende 12 maanden 94%, … (88%, 82%, 76% en tenslotte 70%).

Wat de CO2-waarde die moet worden weerhouden, mag nog steeds naar de NEDC-waarde worden gekeken indien deze op het conformiteitsattest vermeld staat. Indien enkel de WLTP-waarde wordt weergegeven, moet deze waarde weerhouden worden. De WLTP-waarde ligt 20 tot 30% hoger dan de NEDC-waarde. Gezien voormelde waarden zowel een impact hebben op de fiscale aftrek en VIN, is het duidelijk dat voor de bedrijfsleiders de NEDC-waarde de voorkeur geniet. Voorlopig heeft de regering hieraan nog niet willen raken.

Datum van bestelling cruciaal!

Voor de fossiele en hybride wagens is de datum van bestelling/aanschaf van de wagen cruciaal voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid. Voor drie periodes is er namelijk een verschillende regeling :

1. fossiele en hybride personenwagens besteld vóór 01.07.2023

Grandfathering-regeling. Voor de uitstotende wagens die vóór 1 juli 2023 besteld zijn, blijven de huidige regels in verband met de fiscale aftrekbaarheid gelden. De wagen zal dus nooit meer dan 100% aftrekbaar zijn en niet minder dan 50% (40% voor wagens met meer dan 200 g CO2-uitstoot). Het minimum in de personenbelasting blijft 75% voor wagens besteld vóór 1 januari 2018.

2. fossiele en hybride personenwagens besteld vóór 01.07.2023

Uitdoofregeling. Voor wagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 besteld worden geldt een uitdoofregeling. De huidige fiscale regels blijven van toepassing tot en met aanslagjaar (aj.)
2025. Vanaf aj. 2026 start de uitdoofregeling en daalt de maximale aftrek jaarlijks met 25% waardoor de fiscale aftrek vanaf aj. 2029 0% bedraagt.

3. fossiele en hybride personenwagens besteld vanaf 01.01.2026

Nieuwe regeling. Wagens met CO2-uitstoot die besteld worden vanaf 1 januari 2026 zijn niet meer fiscaal aftrekbaar!

Fiscale aftrek CO2-vrije of elektrische wagens

Alle elektrische wagens die vóór 1 januari 2027 worden aangeschaft, zijn levenslang 100% aftrekbaar.

Elektrische personenwagens die vanaf 1/01/2027 worden aangekocht, zal de aftrekbaarheid jaarlijks gestaag dalen :

  • 2027 : maximum 95% aftrekbaar;
  • 2028 : maximum 90% aftrekbaar;
  • 2029 : maximum 82,5% aftrekbaar;
  • 2030 : maximum 75% aftrekbaar;
  • vanaf 01/01/2031 : 67,5% aftrekbaar.

Dat datum van aanschaf/bestelling is hierbij ook cruciaal. Een wagen die in 2028 is aangeschaft of besteld, zal levenslang 90% aftrekbaar blijven.

CO2-bijdragen bedrijfswagens

De solidariteitsbijdrage die op de bedrijfswagens van personeel moet betaald worden, wordt aanzienlijk verhoogd voor niet-uitstootvrije wagens om een ontradend effect te creëren. Vanaf 1 juli 2023 wordt de formule aangepast met een vermenigvuldigingsfactor van 2,25. Die factor wordt geleidelijk verhoogd tot 5,5 vanaf 2027. Ook het minimumbedrag wordt verhoogd vanaf 2025 om in 2028 te komen op € 31,15 (te indexeren). De CO2-bijdrage zal dus een aanzienlijk deel uitmaken van de ‘total cost of ownership’. Keerzijde: de CO2-bijdrage is wel 100% aftrekbaar.

Wat de uitstootvrije wagens betreft die besteld worden vóór 1 juli 2023 is onderworpen aan de CO2-bijdrage van € 20,83 per maand (te indexeren). Voertuigen besteld vanaf 1 juli 2023 genieten nog steeds deze minimale bijdrage tot en met 2025. Vanaf 2025 wordt de bijdrage stelselmatig verhoogd om in 2028 uit te komen op € 31,15 (te indexeren). Merk op dat de vermenigvuldigingsfactoor bij elektrische wagens niet van toepassing is.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali