Waarom uw dure schuld (R/C) aan de vennootschap niet omzetten in een goedkope lening met vaste looptijd?

oktober 18, 2021

Indien u bij uw vennootschap geld leent, bedraagt de intrestvoet voor 2020 10,20% (KB 24.02.2021, BS 01.03.2021), toe te passen op de gemiddelde stand van de R/C.U kan hierbij de rente betalen (wat duur is en misschien niet altijd mogelijk) of belast worden op een ‘voordeel gratis lening’, nl. de ‘fictieve debetintrest’. Privé betaalt u hierop personenbelasting tegen het normaal tarief en sociale bijdragen. Dit kan vlug oplopen tot 60%.

Stel dat u een R/C-schuld aan de vennootschap heeft van € 204.000,00 op 01/01/2020 en € 190.000,00 op 31/12/2020, dan bedraagt de gemiddelde stand € 197.000,00 en het voordeel € 20.094,00 (= 197.000,00 x 10,20%). Hierop betaalt u dan vlug 60% personenbelasting en sociale bijdragen of € 12.056,40.

Wanneer u nu met uw vennootschap een gratis lening met vaste termijn sluit, dan wordt u ook privé belast op een voordeel maar het maandelijks lastenpercentage bedraagt voor een lening gesloten in 2020 slechts 0,11% (KB 24.02.2021, BS 01.03.2021). Het jaarlijks lastenpercentage hangt af van andere parameters zoals de termijn van de lening en de terugbetaling (maandelijks of alles aan het einde). In tegenstelling tot de R/C-schuld waarbij het intrestpercentage jaarlijks wijzigt, ligt het jaarlijks lastenpercentage bij een lening vast. Tijdens de hele looptijd van de lening moet het tarief van het jaar van afsluiting van de lening worden toegepast.

Een voorbeeld ter illustratie :

Begin 2020 heeft u van uw vennootschap € 204.000 geleend op vijf jaar (60 maanden) en u betaalt maandelijks € 3.400 (€ 204.000/60) kapitaal terug. Uw voordeel gratis lening voor 2020 bedraagt dan € 4.767,58 (berekening volgens Comm. IB nr. 36/83 – percentage : 2,60%). U betaalt dus, tegen 60% gerekend, ‘maar’ € 2.860,55 personenbelasting en sociale bijdragen i.p.v. € 12.056,40.

Indien u dus een R/C-schuld bij uw vennootschap openstaan heeft, zou u kunnen overwegen om deze volledig of gedeeltelijk om te zetten in een lening met vaste looptijd, maar u moet daarbij wel een aantal spelregels respecteren, nl. :
1) Stel een leningscontract op met uw vennootschap en laat desgevallend dit contract registreren tegen het vast recht van € 50,00 zodat u een vaste datum hebt.
2) Leef de vennootschapsrechtelijke procedure inzake belangenconflicten na.
3) Boek de lening over naar een andere rekening in de balans van uw vennootschap, opgesplitst in lange en korte termijn (dit laatste is dan het deel dat u het komende boekjaar zal terugbetalen).
4) Hou u aan het contract en betaal maandelijks terug indien dit zo voorzien is. Indien u uitstel wenst, zet dit dan ook op papier met uw vennootschap.

Indien u de spelregels niet naleeft, zal de fiscus de omzetting afdoen als ‘geveinsd’ en u verder belasten op het hogere voordeel gratis lening voor een rc-schuld.

In de praktijk wordt de lening ook de eerste vijf jaar of langer kapitaalvrij gemaakt waarbij enkel intresten worden betaald in afwachting van de uitkering van bijvoorbeeld toekomstige liquidatiereserves die tegen dan tegen 5% roerende voorheffing kunnen worden uitgekeerd.

Indien u hierover verdere vragen heeft, aarzel niet om uw dossierbeheerder hiervoor aan te spreken.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali