CO2-emissievrije bedrijfswagens vanaf 2026 en tijdelijke fiscale stimuli voor laadpalen

mei 15, 2021

De federale regering heeft in het regeerakkoord vooropgesteld dat CO2-emissievrije bedrijfswagens vanaf 2026 de norm moeten worden. Op 18 mei werd hiertoe een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Mits goedkeuring door het parlement, zal de nieuwe regeling zijn eerste gevolgen kennen vanaf 1 juli 2023.

 • Vanaf 1 juli 2023 zullen de nieuwe voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens van toepassing zijn. Afhankelijk van het soort wagen en het moment waarop hij werd aangekocht zal de fiscale aftrekbaarheid aangepast worden.
 • Hybride en volledig elektrische wagens worden steeds belangrijker, daarom wordt ook de fiscaliteit omtrent laadpalen aangepast. Er wordt zowel voor particulieren als ondernemingen een fiscaal voordeel voorzien voor de investering in laadpalen.

Fiscale aftrekbaarheid personenwagens

1. Voor personenwagens die op fossiele brandstof rijden en die aangeschaft werden vóór 1 juli 2023 zal de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing blijven. Voor deze wagens verandert dus niets.

2. Voor personenwagens die op fossiele brandstof rijden en die aangeschaft werden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregeling. De fiscale aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 om uiteindelijk tot nul herleid te worden in 2028 en verdere jaren.

3. Voor personenwagens die op fossiele brandstof rijden en die aangeschaft werden vanaf 1 januari 2026, zal geen fiscale aftrekbaarheid meer mogelijk zijn.

4. Voor personenwagens die CO2-emissievrij (volledige elektrisch of andere technologie zoals waterstof) zijn, zal de fiscale aftrekbaarheid als volgt evolueren

 • Aangeschaft vanaf 2026: 100% aftrek
 • Aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek
 • Aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek
 • Aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek
 • Aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek
 • Aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek

5. Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 zal de aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%.

Fiscaliteit laadpalen

Particulieren kunnen een belastingvermindering verkrijgen naar aanleiding van de aankoop en plaatsing van een laadstation thuis. De particulier die dit doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, zal een belastingvermindering van 45% verkrijgen. In 2023 daalt het tarief van de belastingvermindering naar 30%. In 2024 zal het tarief 15% bedragen tot 31 augustus. In de periode daarna wordt (nog) geen belastingvermindering voorzien.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Ook ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in laadinfrastructuur kunnen rekenen op fiscale steun. Hierbij geldt wel de belangrijke voorwaarde dat de laadinfrastructuur vrij toegankelijk moet zijn voor derden (tegen betaling) en dit ofwel tijdens de normale werkuren, ofwel buiten de normale werkuren.

De fiscale steun voor ondernemingen neemt de vorm aan van een verhoogde kostenaftrek:

 • Voor investeringen in laadinfrastructuur tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%
 • Voor investeringen in laadinfrastructuur tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%

Voor ondernemingen die een CO2-emissievrije vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden.

Het tarief bedraagt:

 • 35,0% in 2023
 • 29,5% in 2024
 • 24,0% in 2025
 • 18,5% in 2026
 • 13,5% in 2027

Indien u meer info wenst over bovenstaande topics, aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali