Nieuw KI buitenlands vastgoed vanaf Aj. 2022 in belastingaangifte aan te geven!

maart 1, 2021

Vanaf inkomstenjaar 2021 wordt ook buitenlands vastgoed belast op basis van het kadastraal inkomen (KI). De omvang van dat KI wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst die de belastingplichtige aan de fiscus moet bezorgen. Hieronder gaan we in op wat u moet letten bij het invullen van die vragenlijst. Contacteer gerust ons kantoor bij vragen.

  • Vragenlijst buitenlands onroerend goed

Elke Belgische belastingplichtige die eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachthouder of opstalhouder van een buitenlands onroerend goed is, moet dergelijke vragenlijst invullen opdat het KI kan bepaald worden. Indien u enkel ‘blote eigenaar’ bent, moet u deze vragenlijst niet invullen.

Indien er meerdere mede-eigenaars zijn (bijvoorbeeld een koppel dat samen een woning in Oostenrijk bezit), dan moet ieder afzonderlijk een vragenlijst invullen.

De fiscus bezorgt de vragenlijst via uw eBox of via de post indien u eigenaar bent op 31 december 2020. In principe zou u deze vragenlijst reeds ontvangen hebben, tenzij u pas eigenaar werd in de loop van 2020. In dat geval ontvangt u de vragenlijst pas in september of oktober 2021.

De vragenlijst moet tegen uiterlijk 31 december 2021 ingevuld zijn, zo niet riskeert u een boete van € 250 tot € 3.000.

Mocht u pas eigenaar worden sinds 1 januari 2021, moet u binnen de vier maanden dit melden bij de fiscus, zodat de fiscus u de vragenlijst kan bezorgen.

  • Welke waarde dient vermeld te worden?

A. Gebouwen

In dat geval moet in principe de ‘actuele verkoopwaarde’ (normale verkoopwaarde) te worden vermeld.
Ook al bent u slechts mede-eigenaar, u moet steeds de volledige waarde vermelden.

Indien de ‘actuele verkoopwaarde’ gekend is, vermeld dit dan in vak 4. U mag die waarde zelf schatten, maar u doet het best een beroep op een deskundige. Er zijn geen specifieke regels m.b.t. de criteria waaraan die deskundige moet voldoen.

Indien de ‘actuele verkoopwaarde’ niet gekend is, maak dan een onderscheid naargelang het gaat om een pand dat u heeft gebouwd/laten bouwen of de aankoop van een reeds bestaand pand:

  • nieuw gebouwd pand (vak 5): aankoopprijs van de grond optellen bij de prijs van de opgerichte constructies, met vermelding van de datum van de aankoop van de grond en de datum van de beëindiging van de bouwwerken;
  • aankoop bestaand pand, u doet geen verbouwingen (vak 6): werkelijke aankoopprijs, met vermelding van de datum van de aankoop;
  • aankoop bestaand pand, u doet verbouwingen (vak 7): werkelijke aankoopprijs, te vermeerderen met de kostprijs van de werken. U moet hierbij geen data vermelden.

Het gaat steeds om de aankoopprijs/kostprijs exclusief notariskosten en (lokale) belastingen.

B. Gronden

Voor gronden moet u enkel de totale oppervlakte van het terrein opgeven. Het KI wordt vervolgens vastgesteld op € 2 per hectare.

Op basis van de ingevulde vragenlijst, zal de Administratie u het vastgestelde KI meedelen en moet u dat voor de eerste keer in uw belastingaangifte voor Aj. 2022 (Inkomstenjaar 2021) opnemen. Indien u niet akkoord gaat, moet u binnen de twee maanden bezwaar indienen.

Bij latere wijzigingen aan het pand, moet u dit voortaan melden zodat een eventuele herschatting van het KI kan worden uitgevoerd.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali