Geschenken aan medewerkers retroactief verhoogd vanaf 1/01/2018!

april 25, 2019

De geschenken die u aan de medewerkers geeft, worden in principe als loon aanzien waardoor hierop sociale bijdragen moeten worden betaald. In bepaalde gevallen kunnen dergelijke ‘kleine’ geschenken vrijgesteld zijn van RSZ indien deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het geschenk wordt gegeven naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid (bv. Kerst, Nieuwjaar, pensioen, huwelijk…)
  • het bedrag van het geschenk overschrijdt onderstaande maximumbedragen niet.

Onderstaande maximumbedragen zijn voor de RSZ (ingevoerd via het Koninklijk Besluit van 3 juli 2018) en de fiscus (fiscale circulaire van 5 december 2018) gelijk en zijn retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Het bedrag is verschillend naargelang de gelegenheid, maar alle bedragen werden verhoogd.

Geschenken aan medewerkers – de nieuwe maximumbedragen

Cadeau ter gelegenheid van … Bedrag tot 1 januari 2017 Nieuw bedrag
Kerstmis 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Nieuwjaar 35 euro per werknemer 40 euro per werknemer
Sinterklaas 35 euro per kind ten laste 40 euro per kind ten laste
Eervolle onderscheiding (uw werknemer ontvangt bv. een ereteken of wint een award) 105 euro per werknemer 120 euro per werknemer
Huwelijk (of wettelijk samenwonen) 200 euro 245 euro
Pensioen of vervroegd pensioen (indien 3 jaar anciënniteit en geen brugpensioen) 35 euro per dienstjaar, met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro

Heeft u verdere vragen over geschenken aan medewerkers, aarzel niet om uw dossierbeheerder hierover verder te contacteren.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali