Huispersoneel via vennootschap

juni 17, 2017

Huispersoneel via vennootschap aanwerven?

Als bedrijfsleider kan u er voor opteren om uw privéwoning via het systeem van dienstencheques te onderhouden. In de praktijk zal het meestal gunstiger zijn om huispersoneel via vennootschap aan te nemen om de bedrijfslokalen en privé-woning te onderhouden.

Dienstencheques en fiscale aftrekbaarheid

De kostprijs van de dienstencheques is door de jaren heen sterk gestegen van € 6,70 in 2004 naar € 9,00 op vandaag voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en € 10,00 voor de volgende 100 dienstencheques (per gezin kan men 800 dienstencheques aan € 9,00 en 200 dienstencheques aan € 10,00 aankopen).

In het Vlaams Gewest kan u op de aankoop € 2,70 fiscaal voordeel genieten op de eerste 155 cheques. Een dienstencheque van € 9,00 kost in werkelijkheid bijgevolg € 6,30 na belastingvermindering. Als gezin koopt u best elk dienstencheques om het maximale voordeel te benutten (indien de ene partner reeds 155 cheques aangekocht heeft, koopt vanaf dat moment best de andere partner dienstencheques aan om het fiscaal voordeel te optimaliseren).

Naast de stijging van de kostprijs van een dienstencheque is ook het bedrag waarvoor men een belastingvermindering kan bekomen gedaald van het maximumbedrag van € 2.720,00 naar € 1.400,00 per belastingplichtige (is sinds 2014 ongewijzigd gebleven).

Het systeem van dienstencheques is bijgevolg niet alleen duurder maar fiscaal ook minder interessant geworden.

Huispersoneel via vennootschap als alternatief?

U zou er als bedrijfsleider eventueel kunnen voor opteren om in plaats van gebruik te maken van dienstencheques huispersoneel via uw vennootschap aan te werven. Het huispersoneel kan een poetshulp zijn maar ook een tuinman, chauffeur, glazenwasser, loodgieter of butler zijn. Het huispersoneel wordt hierbij op de vennootschap ingeschreven en kosteloos ter beschikking gesteld voor de huishouding van de bedrijfsleider.

Op die manier wordt de loonkost door de vennootschap gedragen en zijn deze fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Door het gratis ter beschikking stellen voor privé-doeleinden geniet de bedrijfsleider een voordeel in natura. Op dit genoten voordeel zijn personenbelasting en sociale bijdragen verschuldigd. Het jaarlijks voordeel ligt vast en wordt geraamd op € 5.950,00 per dienstbode die voltijds tewerkgesteld is. Het voordeel mag geprorateerd worden indien de huisbediende slechts parttime voor privé-doeleinden werkt.

Een voorbeeld:
Uw vennootschap werft poetshulp aan voor 2 dagen per week. De ene dag laat u de poetshulp de bedrijfslokalen onderhouden en de andere dag uw privé-woning. Het volledige loon van de poetshulp zal ten laste van de vennootschap vallen. De bedrijfsleider wordt hierbij belast op een voordeel in natura van € 5.950,00 x 1/5 = € 1.190,00. Dit komt neer op een jaarlijkse werkelijke kost van € +/- 800,00.

Het moge duidelijk zijn dat in bepaalde gevallen het aanwerven van huispersoneel via vennootschap fiscaal interessanter zal zijn dan gebruik te maken van dienstencheques. Dit moet geval per geval bekeken worden. Bijkomend is wel niet onbelangrijk te vermelden dat het systeem van dienstencheques niet kan aangewend worden voor de beroepsmatige of gemengd gebruikte ruimten van de woning.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali