Bestemmingsdocument

mei 19, 2017

Intracommunautaire leveringen – Gebruik een bestemmingsdocument!

Indien u goederen aan een buitenlandse btw-belastingplichtige factureert, moet u nagaan of het buitenlands btw-nummer geldig is en moet u kunnen bewijzen dat de goederen ook effectief het land verlaten. Bij zulke intracommunautaire leveringen kan een ‘bestemmingsdocument’ u dit helpen bewijzen.

Bij verkoop van goederen aan een andere EU-lidstaat, raden wij u aan om steeds het buitenlands btw-nummer te controleren op geldigheid. U kan dit via volgende link.

Indien het btw-nummer geldig is, dient u geen btw aan te rekenen en moet u enkel ‘btw verlegd’ op de factuur te vermelden.

Echter er is een tweede voorwaarde om met ‘btw verlegd’ te kunnen factureren en dat is dat u als verkoper het bewijs moet leveren dat de goederen ook effectief het land verlaten hebben.

Indien u zelf voor het transport instaat, zal u aan de hand van transportdocumenten dit gemakkelijk kunnen aantonen. Maar indien het transport door de koper gebeurt, is dit veel moeilijker.

Bij transport van de goederen door de klant adviseren wij u dan ook om steeds een ‘bestemmingsdocument’ op te maken, dat u bij de factuur kan voegen en van belang zal zijn bij latere btw-controle. Op die manier heeft u een bijkomend bewijsmiddel om aan te tonen dat de goederen effectief het land verlaten hebben.

Het ‘bestemmingsdocument’ dient ten minste de volgende vermeldingen te bevatten:

 • de naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier;
 • de naam, het adres en het btw-identificatienummer (toegekend door een andere lidstaat dan België) van de koper;
 • de bevestiging dat het de aankomst van een intracommunautaire levering van goederen in de zin van artikel 138, lid 1, van de richtlijn 2006/112/EG betreft;
 • de periode waarop het document betrekking heeft:
  – indien u slechts 1 levering doet, vermeld u de maand waarin de transactie heeft plaatsgevonden
  – indien u meerdere leveringen aan 1 koper doet, mag u dit groeperen per 3 opeenvolgende kalendermaanden (bv. periode januari tot maart);
 • een beschrijving van de geleverde goederen, meer bepaald hun gebruikelijke benaming en hoeveelheid;
 • een eenduidige verwijzing naar de factuur of facturen: per factuur het factuurnummer en de datum van de factuur of, indien nog geen factuur werd uitgereikt, een andere tussen de partijen gebruikte referentie die ondubbelzinnig aan de factuur kan worden gelinkt (ordernummer, nummer leveringsbon, nummer pro formafactuur, enz.) op voorwaarde dat zowel de verkoper als de koper in het bezit zijn van een exemplaar van dergelijk document;
 • de maand en het jaar van de ontvangst van de geleverde goederen;
 • de plaats buiten België, maar binnen de Gemeenschap, van aankomst van het vervoer van de goederen die het voorwerp zijn van de intracommunautaire levering (lidstaat, stad/gemeente);
 • de prijs in euro van de geleverde goederen (excl. btw).

U kan via volgende link een voorbeeld van dergelijk ‘bestemmingsdocument‘ terugvinden.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali