Fiscale controle 2017

april 23, 2017

Fiscale controle – Welke acties plant de fiscus in 2017?

De FOD Financiën heeft op haar website op 18 april 2017 haar controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen aangekondigd. Ga misschien alvast even na of uw verhoogde kans maakt op fiscale controle en bereidt u voor!

Op de website van de FOD Financiën werd zoals de vorige jaren kenbaar gemaakt welke controleacties gepland of gaande zijn met als doel de fiscale verplichtingen correct na te komen.

Volgende particulieren of ondernemingen kunnen een fiscale controle verwachten of een vraag om inlichtingen ontvangen :

 • Particulieren
 1. u heeft als loontrekkende werkelijke beroepskosten afgetrokken;
 2. u heeft de inkomsten die u in een ander land heeft verworven, niet aangegeven;
 3. u heeft de belastbare meerwaarden die u naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden heeft verwezenlijkt, niet aangegeven;
 4. u heeft uw belastingaangifte niet ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult in dat geval het voorwerp uitmaken van een nazicht en er zal bijzondere aandacht aan u besteed worden wanneer u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.
 • Ondernemingen
 1. de onderneming heeft één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingeroepen waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken;
 2. er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend;
 3. de onderneming verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald;
 4. de onderneming in haar hoedanigheid van grote onderneming in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen de belastbare meerwaarden op aandelen op deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven;
 5. de onderneming geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. De onderneming zal in dat geval het voorwerp uitmaken van een nazicht en er zal bijzondere aandacht aan de onderneming besteed worden wanneer de onderneming regelmatig nalaat haar aangifte in te dienen.

De fiscus zal naast bovenstaande gevallen ook nog andere controles uitvoeren op de fiscale situatie van particulieren en ondernemingen.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali