Anti-fraudemaatregelen

april 23, 2017

Nieuwe anti-fraudemaatregelen binnenkort in voege!

De ministerraad heeft op 31 maart 2017 nieuwe anti-fraude maatregelen goedgekeurd die aan de Raad van State voor advies werden voorgelegd. Stilaan worden alle mazen van het net gesloten en weet de fiscus misschien wel meer dan u lief is.

De huidige wet van 11 januari 1993 wordt aangepast naar analogie met de Europese 4de anti-witwasrichtlijn en de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep inzake de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie (FAG). Minister Van Overtveldt benadrukt dat deze maatregelen de bestaande wetgeving hiermee uitbreidt en de strijd tegen fiscale fraude en financiering van terrorisme versterkt.

De nieuwe maatregelen verbeteren onder meer de nationale en internationale samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en inlichtingendiensten en de controle op de betrokken instellingen (i.e. banken, verzekeringsmaatschappijen, etc).Er wordt een centraal UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) opgesteld waarin de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten uit alle lidstaten worden opgenomen. De Europese Richtlijn vereist ook een bankregister. Hiervoor zal het bestaande CAP (centraal register van bankrekeningen bij de Nationale Bank van België) bijgewerkt worden. Daarnaast worden ook de administratieve sancties en geldboetes voor het niet-naleven van de wetgeving of het verhinderen van inspecties en correcte informatieverstrekking aangepast.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali