Minder cash betalingen

april 4, 2017

Cash betalen aan banden gelegd

Cash betalen geraakt alsmaar meer uit de mode. Ook de overheid wil hoge cashbetalingen meer en meer aan banden leggen of verbieden. Zo mag u als handelaar maximaal € 3.000 cash geld ontvangen of zelf betalen. Is het een deelbetaling of voorschot, dan ligt het maximum op 10%. De FOD Economie kan hoge boeten opleggen bij niet-naleving hiervan.

Verkopen door handelaren en dienstverleners
Inkopen door een handelaar in edele metalen

Limiet = € 3.000

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de prijs van de verkoop of dienstverlening al dan niet € 3.000 bereikt:

1) Indien de prijs – incl. BTW – onder de € 3.000,00 ligt, mag de klant het totaal cash betalen.

2) Is de prijs gelijk aan of hoger dan € 3.000,00, dan mag tot 10% van de prijs cash betaald worden, met een maximum van € 3.000.

Voorbeelden:

1. een klant koopt van een beroepsverkoper een tweedehandswagen voor € 2.900. Hij mag alles cash betalen.

2. een klant laat het dak van zijn woning voor € 5.200 renoveren. Hij mag maximaal € 520 cash betalen (10% van € 5.200).

3. een klant koopt van een beroepsverkoper een wagen voor € 40.000. Hij mag maximaal € 3.000 cash betalen.

4. een particulier verkoopt aan een goudinkoper oude gouden juwelen ter waarde van € 4.000. Een cashbetaling is geoorloofd tot € 400 (10% van € 4.000).

OPGELET: het kunstmatig opsplitsen in verschillende delen onder de € 3.000 om de beperking te omzeilen is NIET toegelaten!!

Immobiliënverkopen

Bij immobiliënverkopen zijn cashbetalingen verboden. Dit zowel voor de koper of verkoper, particulier of handelaar.

Inkopen van koperen kabels door een schroothandelaar

Cashbetalingen is verboden!

Verkopen door een particulier

Geen beperking, behalve voor de verkoop van gebouwen (€ 0), alsook de verkoop van edele metalen (€ 3.000) en koperen kabels (€ 0) aan een handelaar.

Voorbeeld: het is geoorloofd van een particulier een tweedehandswagen ter waarde van € 100.000 geheel cash te verkopen, onverschillig of de koper al of niet handelaar is.

Controles & sancties

Geregeld worden er controles uitgevoerd door de FOD Economie. De controleurs mogen alle boekhoudkundige en commerciële bescheiden van handelaren en dienstverleners inkijken.

Aan de partijen kan een boete worden opgelegd van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag. Deze boete mag echter niet hoger zijn dan € 1.350.000. Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali