BTW op Pro Deo

maart 26, 2017

Pro Deo prestaties : 21% BTW vanaf 01/04/2017

Advocaten zijn sinds 1 januari 2014 btw-plichtig. Gerechtsdeurwaarders zijn dit reeds sinds 1 januari 2012. Sinds die datum moet zij op al hun prestaties 21% BTW rekenen. Pro Deo prestaties vielen hier niet onder. Vanaf 1 april 2017 wijzigt dit.

De diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro Deosysteem, zijn momenteel onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. In het arrest van 28 juli 2016 heeft het Europese Hof van Justitie echter geoordeeld dat pro Deo prestaties van advocaten niet in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief. Advocaten moeten immers sinds 2014 21% btw aanrekenen op hun prestaties.

Op basis van die rechtspraak heeft de btw-administratie beslist dat pro Deo prestaties van advocaten en gerechtsdeurwaarders niet langer onderworpen zijn aan het nultarief, maar aan het normaal btw-tarief van 21% (Beslissing nr. ET 131.005 van 23.12.2016 en Parl. vr. nrs. 15730 en 15749, 18 januari 2017, Calomne en Laaouej). Met ingang van 1 april 2017 zullen de pro Deo prestaties die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand, evenals pro Deo prestaties van gerechtsdeurwaarders in het kader van rechtsbijstand, onderworpen worden aan het btw-tarief van 21%. Deze wijziging geldt ook voor advocaten-stagiairs en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

De btw staat wel een overgangsregeling toe. Het nultarief mag nog worden toegepast op alle ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, ook al volgt de betaling ervan op een later tijdstip.

Voor alle ereloonstaten opgemaakt vanaf 1 april 2017 geldt de toepassing van 21% btw.

UPDATE : Persbericht van 27 maart 2017 op de website van de FOD Financiën 
De datum wordt “uitgesteld tot 1 september 2017, zijnde het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar”.
Bovendien zullen de gevolgen van de toepassing van het normale tarief nog worden toegelicht in een circulaire die “zo spoedig als mogelijk op Fisconetplus zal worden gepubliceerd”.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali