Vestigingswet Vlaanderen

maart 21, 2017

Vestigingswet wordt afgeschaft in Vlaanderen

Op vrijdag 17 maart 2017 werd door de Vlaamse Ministerraad beslist over de afschaffing van de vestigingswet voor de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen.

Waarover gaat het?

Door Europese regelgeving is het op dit ogenblik voor EU-onderdanen makkelijker om een handelsonderneming in België op te starten dan voor de Belgen zelf. Hieraan wil het Vlaamse Gewest iets doen. De vestigingswet voor de gereglementeerde handelsberoepen worden daarom grotendeels afgeschaft. Concreet zal het niet meer nodig zijn een specifiek diploma of specifieke ervaring voor te leggen als de ondernemer start met een kapperszaak, bakkerij, restaurant, schoonheidssalon, …

De Vlaamse Overheid wil ook in de toekomst de kwaliteit van de tot op heden gereglementeerde activiteiten garanderen. Daarom heeft de overheid samengezeten met elke sector. Wanneer er nu al een overheidsdienst met een bepaalde controlefunctie bestaat, zal deze dienst ingezet worden om  over de kwaliteit te waken (zoals bijvoorbeeld het FAVV voor restauranthouders, bakkers, ….)

Wanneer treedt dit allemaal in werking?

Vrijdag 17 maart 2017 werd een princiepsbeslissing genomen. Nu wordt de volledige wetgevende procedure doorlopen. De verwachting is dat ten laatste op 1 januari 2018 de afschaffing van de vestigingswet een feit is. In een latere instantie volgt dan ook bedrijfsbeheer en de bouwsector.

En in Wallonië en Brussel?

Ook Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden met deze problematiek geconfronteerd. Maar op dit ogenblik weten we nog niet welke richting het uitgaat voor deze Gewesten.

D&V Bedrijfsadviseurs volgt de ontwikkeling op de voet. We berichten u verder bij veranderingen in deze wetgeving.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali