Lenen van uw vennootschap, is niet lenen bij een vriendin

maart 12, 2017

Lenen van uw vennootschap, is niet lenen bij een vriendin

Indien uw vennootschap over voldoende liquiditeiten beschikt en u van mening bent dat u bijgevolg kan lenen van uw vennootschap tegen een voordelig tarief, zou u wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Het tarief voor kalenderjaar 2016 bedraagt 9,27%.

De nieuwe referentievoeten voor het berekenen van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit goedkope leningen, zijn vastgesteld bij KB van 20 februari 2017. Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017.

Hypothecaire leningen (niet variabel)

Voor de in 2016 afgesloten hypothecaire leningen (zonder variabele rentevoet) bedraagt de referentierentevoet 1,65 % als de lening gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering, en 1,78 % voor de andere hypothecaire leningen.

Hypothecaire leningen (variabel)

Een goedkope hypothecaire lening kan ook worden afgesloten met een variabele rentevoet die gekoppeld is aan de schommelingen van een referte-index. Voor de berekening van het voordeel van alle aard dat uit dergelijke leningen voortvloeit, gelden op fiscaal gebied bijzondere regels.

Niet-hypothecaire leningen (vaste looptijd)

Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een maandelijks lastenpercentage. Dat bedraagt – voor de in 2016 afgesloten leningen – 0,06 % wanneer het gaat om een lening die dient om de aankoop van een wagen te financieren. Wordt de (in 2016) afgesloten lening voor andere doeleinden gebruikt, dan bedraagt het lastenpercentage 0,13 %.

Niet-hypothecaire leningen (geen vaste looptijd)

Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, waarover de ontlener in 2016 heeft kunnen beschikken, is de referentierentevoet 9,27 % (8,16 % vorig jaar (2015)). Deze laatste referentierentevoet wordt ook gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het via rekening-courant verstrekken van voorschotten aan bedrijfsleiders.

We raden onze klanten dan ook steeds aan om geen lopende rekening (rekening courant) in hun nadeel in de vennootschap op te bouwen want dit kan hen wel eens zuur opbreken. Men is verplicht om hierop een heel hoge intrestvoet (9,27%) te rekenen en strafrechtelijk zou men eventueel – wanneer het met de vennootschap slecht afloopt – kunnen veroordeeld worden voor ‘misbruik van vennootschapsgoederen’. Men kan niet zomaar geld uit zijn vennootschap halen zonder ’titel’, hetzij loon, hetzij dividend, hetzij een kredietovereenkomst waarbij met de vennootschapsrechtelijke spelregels wordt rekening gehouden.

© 2023 D&V Bedrijfsadviseurs I site onderhouden door Trivali